Prace ogólne magazynu jako

  • Pobrania
  • Rozładunku kontenera
  • Operator wózka widłowego
  • Personel do oczyszczania zadań
  • Sortowanie DIV.
  • Czyszczenie
  • Zadania znaczników
  • A także gdzie pilna pomoc jest teraz z tym samym różne zadania.