Nie jesteśmy zwykłą agencją pracy tymczasowej. Portfolio usług świadczonych przez nas pracodawcom i kandydatom na pracowników jest znacznie bogatsze. Obejmuje również:

  • rozstrzyganie konfliktów
  • rozmowy w ramach okresowej oceny pracowniczej
  • administrację płacową
  • rozwiązania IT
  • kursy i szkolenia
  • projektowanie magazynów
  • inne świadczenia