Kierujemy się trzema prostymi wartościami. Oferujemy najszybsze, najlepsze i najprostsze rozwiązania.

Szybko

Szybko nie znaczy dla nas „w pośpiechu”. To znaczy, że oferujemy najlepsze rozwiązania tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Zapotrzebowanie na pracownika tymczasowego może pojawić się nagle, podobnie jak potrzeba znalezienia pracy. Niezależnie od tego, czego szukasz, zapewnimy Ci szybkie, elastyczne i wysoce merytoryczne wsparcie.

Prawidłowo

Zatrudnianie nowego pracownika zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Naszym zadaniem jest maksymalna redukcja tego ryzyka poprzez rekrutowanie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników, którzy zachowują się odpowiedzialnie w środowisku pracy zarówno pod kątem społecznym, jak i zawodowym, zgodnie z wymogami określonymi przez pracodawcę. Podstawą wszelkiej współpracy jest „chemia”. Ale to działa również w drugą stronę. Równie istotne jest dopasowanie firmy i stanowiska do potrzeb pracownika. Dobre warunki pracy zwiększają motywację do wykonywania zadań na najwyższym poziomie.

Prosto

Zatrudnienie czasowe powinno być możliwie jak najprostszym rozwiązaniem, a procedury wypłacania wynagrodzeń nie powinny być zbyt czasochłonne dla pracodawcy. Dlatego nasi klienci otrzymują od nas jedną fakturę zbiorczą, a my rozliczamy wszelkie kwestie płacowe i składki na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio z pracownikiem. Zainwestowane przez Ciebie środki z pewnością przełożą się na dostęp do najlepszych kandydatów.