Nasi pracownicy tymczasowi mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie: przed, w trakcie i po zatrudnieniu. Naszym celem jest zagwarantowanie Tobie i pracodawcy jak najlepszych doświadczeń.

Przed

Dajemy Ci gwarancję pracy w firmie, która spełnia Twoje potrzeby i odpowiada Twoim umiejętnościom.

W trakcie

Zapewniamy Ci wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej postanowieniom porozumień zbiorowych zawartych na terytorium Danii. Gwarantujemy, że otrzymasz od nas wynagrodzenie za pracę, emeryturę, zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za czas urlopu itd. Służymy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów. Poczuwamy się do odpowiedzialności za wszystkich pracowników tymczasowych, których dane znajdują się w bazie danych naszego działu HR.

Osobom, które dopiero od niedawna znajdują się w Danii, zapewniamy wsparcie w kontaktach z organami państwowymi, takimi jak SKAT (urząd podatkowy), urząd gminy, itd. Chętnie służymy radą.

PoPo zakończeniu bieżącego okresu zatrudnienia w danej firmie gwarantujemy przeprowadzenie wszelkich powiązanych z tym procedur w sposób odpowiedzialny. Dokonujemy oceny postępów pracownika i zapewniamy mu dostęp do przyszłych zleceń, wprowadzając jego dane ponownie do bazy kandydatów.