Mange af vores vikarer er udenlandske – og det har vi gode erfaringer med. De udenlandske vikarer har en god indstilling til at gå til hånde og kan være med til at skabe et kulturmæssigt løft i din virksomhed. 

Vi kender alle vores vikarer rigtig godt og kan forsikre dig, at alle vikarer er nemme at integrere i din virksomheds dagligdag. 

Vores udenlandske vikarer bidrager aktivt i alle typer ufaglært arbejde og er særligt stærke inden for transport, logistik og lagerarbejde.

Til tider er der stor debat om udenlandske personer, der tager arbejdet fra danskere. Hos at-once arbejder og konkurrerer vores udenlandske medarbejder på lige fod med danskerne og efter de love, regler og kutymer, der findes på det danske arbejdsmarked. 

Vi er naturligvis medlem af Dansk Erhverv. Læs mere om Dansk Erhverv her.